Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 13.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Sisustus Ou-Tila (Ou-Tila OnlineShop)
Kirkkokatu 20, 75500 Nurmes
puh: 0400 950 463
ytunnus: 2710123-1
email: outi@sisustusoutila.fi
www.sisustusoutila.fi
www.outilaonlineshop.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Outi Lipponen
puh: 0400 950 463
email: outi@sisustusoutila.fi


3. Rekisterin nimi

Verkkokauppa Ou-Tila OnlineShop ja Sisustus Ou-Tila asiakasrekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta rekisteristä:

Rekisteri Ou-Tila OnlinShop verkkokaupasta sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutusosoitteen sekä tilaustiedot.

Sisustus Ou-Tila rekisteri  sisältää suunnittelutöiden osalta tilausasiakkaiden nimen, laskutusosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostin sekä tilaustiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan kun asiakas on rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi tai ilmoittanut tietonsa ostaessaan tuotteita verkkokaupasta verkkokaupan omalla tilauslomakkeella. Suunnittelutöiden osalta asiakastiedot saadaan työtilauslomakkeesta ja/tai tarjouspyynnöistä. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Sisustus Ou-Tilan ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Sisustus Ou-Tilan käytössä, paitsi Ou-Tila OnlineShop verkkokaupan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Sisustus Ou-Tilan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ou-Tila OnlineShop verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja virusturvaohjelmin, palomuurein ja salasanoin sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii kultakin erillisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen. Verkkokauppa-alustan tietoturvasta huolehtii alustantarjoaja.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen

Omia tietoja voi pyytää korjattavaksi ottamalla yhteyttä Sisustus Ou-Tilaan .

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään henkilön pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.